Komua e Gjilanit është njësi administrative në pjesën lindore të Kosovës me qendër në Gjilan.