CONCORDIA Projekte Sociale

CONCORDIA Projekte Sociale është një organizatë ndërkombëtare, e pavarur dhe ndihmëse e përkushtuar që t'ju ndihmojë fëmijëve, adoleshentëve dhe familjeve në nevojë.