Komuna e Deçanit ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

18/01/2023
Punë
Komuna Deçan Deçan
RN00010641 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 19/12/2022 Afati për aplikim: 18/01/2023 - 01/02/2023 MËSUES KLASE DHE EDUKATORE SHKOLLE   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.