Komuna Malishevë

Komuna e Malishevës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

23/11/2022
Punë
Komuna Malishevë Malishevë
RN00010277 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/10/2022 Afati për aplikim: 24/11/2022 - 08/12/2022 Mësimdhënes/e (3)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.