Komuna Malishevë

Komuna e Malishevës ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës, ndërsa selia administrative e komunës është qyteti i Malishevës.