Universiteti Kadri Zeka Gjilan

Universiteti "Kadri Zeka" është institucion publik i arsimit të lartë në Gjilan.