Komuna e Podujevës është njësi administrative në pjesën veri-lindore të Kosovës. Komuna e Podujevës i takon si njësi administrative Rajonit të Prishtinës. Qendra administrative e Komunës së Podujevës është Podujeva.

27/09/2022
Punë
Komuna Podujevë Podujevë
RN00009885 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 06/09/2022 Afati për aplikim: 27/09/2022 - 11/10/2022 Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002860 | RN00009111 | Zyrtar për Shërbim me Qytetarë | Profesional 3 | 7 | Komuna Podujevë PC0003203 | RN00009465 | Zyrtar për Shërbim me Qytetarë | Profesional 3 | 7 | Komuna Podujevë   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
23/09/2022
Punë
Komuna Podujevë Podujevë
RN00009816 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/08/2022 Afati për aplikim: 23/09/2022 - 07/10/2022 Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Ligjin për  Institucionet e Kulturës Nr. 02/L-57, Neni 37, Ligjin për Teatrot Nr. 04/L – 106, Neni 13 Pika 2,  3 dhe 4 si dhe Statutin e Teatrit Neni 13 Pika 2, Neni 14, Komuna e Podujevës shpall:  KONKURS PUBLIK  Institucioni: Teatri i Qytetit “Avdush Hasani” - Komuna e Podujevës Titulli i punës: Drejtor i Përgjithshëm i Teatrit të Qytetit “Avdush Hasani” Kategoria funksionale: Nivel Drejtues Koeficienti: 9.5 Lloji i emërimit: Me mandat  Detyrat kryesore:  Bën menaxhimin financiar, administrativ, teknik dhe promovues të Teatrit; Zbaton vendimet e Këshillit Drejtues të...