Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)

Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK), është institucion që në përbërje të saj ka Qendrën Klinike Univeristare të Kosovës, spitalet e përgjithshme dhe institucione të tjera të nivelit dytësor.