Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)

Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK), është institucion që në përbërje të saj ka Qendrën Klinike Univeristare të Kosovës, spitalet e përgjithshme dhe institucione të tjera të nivelit dytësor.

28/09/2022
Punë
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) Ferizaj
RN00009841 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/08/2022 Afati për aplikim: 28/09/2022 - 05/10/2022 Spitali i  Përgjithshëm në Ferizaj Nr | Titulli vendit të punës | Sherbimi | Pozita të kërkuara  Mjekë specialist Gjinekolog | 1 Mjekë specialist Radiolog | 1 Mjekë specialist kirurg i përgjithshem | 1 Higienist/e | 3 Shërbimi Gjinekologji Radiologji kirurgji Në të gjitha reparter