Komuna e Klinës është një komunë në pjesën qendrore të Kosovës, ndodhet në Rajonin e Pejës ndërsa selia administrative e komunës është në qytetin e Klinës.

15/09/2022
Punë
Komuna Klinë Klinë
RN00009944 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 15/09/2022 Afati për aplikim: 06/10/2022 - 14/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003347 | RN00009617 | Zyrtar për Leje Ndërtimore | Profesional 2 | 6 | Komuna Klinë   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.