Suhareka është komunë në pjesën jugore të Kosovës. Qyteti ka 10,422 banorë, ndërsa komuna ka 59,722 banorë.

16/09/2022
Punë
Komuna Suharekë Suharekë
RN00009951 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 16/09/2022 Afati për aplikim: 16/10/2022 - 30/10/2022 Mirëmbajtës i Objekteve dhe Ambientit të Komunës   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.