IPKO Telecommunications LLC is recognized as one of the fastest growing telecommunications companies in Europe. Established in 1999, IPKO has grown from being the first Kosova-wide Internet provider to becoming a modern enterprise offering full range of integrated services as well as content, in mobile communications, fixed telephony, digital cable television, Internet services as well as media.

25/01/2023
Punë
IPKO Prishtinë
IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për: Praktikant/e në Qendrën e Thirrjeve  Praktikanti/ja në Qendrën e Thirrjeve do t’i ketë këto përgjegjësi: Kryen në mënyrë efektive pranimin e thirrjeve nga klientët  për të zgjidhur të gjitha kërkesat, shqetësimet dhe ankesat e tyre, dhe iu ofron te gjitha informatat e nevojshme me kohë. Ofron shërbimet e  aktivizimit/ de aktivizimit për shërbimet individuale. Kujdeset që klientët të marrin përgjigje në lidhje me...
23/01/2023
Praktikë
IPKO Deçan
IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për: Praktikant/e në Shitje Praktikanti/ja i/e Shitjes i raporton Udhëheqësit të Ekipit në Dyqan dhe do t’i ketë këto përgjegjësi: Merret me shitjen, kontratat e shitjes, instalimet e reja, zëvendësimin e pajisjeve dhe me çdo pyetje/kërkesë apo ankesë tjetër të klientëve në përputhje me proceset, procedurat dhe udhëzimet e dhëna nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë, dhe promovon shitjen e produkteve....
17/01/2023
Punë
IPKO Gjakovë
IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për: Këshilltar/e për Shitje Këshilltar/e për Shitje i raporton Menaxherit të Njësisë për Ndërmarrje Mikro & NVM dhe do t’i ketë këto përgjegjësi: Krijon kontakte të reja me klientë potencial, shet, menaxhon portofolion e klientit dhe ruan marrëdhëniet me klientët e rinj dhe ata ekzistues. Identifikon klientët e ardhshëm duke shfrytëzuar numëratorë të bizneseve, referenca të klientëve, duke marrë pjesë në panaire dhe...