Archon

  • Kroaci

Kompani kroate nga Istria kerkon punetore ndertimi me te pakten 5 vite eksperience pune ne fiksim armature, suvatim, betonim, murature dhe mbulim. Ofrohet akomodimi, transporti dhe një vakt i ngrohtë. Kushtet e punës javore 45 orëshe me sigurim shëndetësor të garantuar dhe pensional, si dhe punë të plotë dhe veshje mbrojtëse në përputhje me ligjet, normat dhe rregulloret e BE-së. Njohja e planeve të leximit në kantier është e dëshirueshme, si dhe e kategorisë B. Theksohet detyrimi për përdorimin e mjeteve të plota mbrojtëse në kantierin e ndërtimit, si dhe ndalimi i qartë i konsumimit të alkoolit dhe cigareve gjatë orarit të punës, si dhe çdo punë jashtë ndërmarrjes. Pushim ditor i mëngjesit prej 15 minutash dhe 1 orë pushim me vakt të ngrohtë. 100% pushim vjetor me pagesë, si dhe 80% orë shiu. Bazuar në standardet dhe efikasitetin e kërkuar dhe të përmbushur të punës, punëtori ka të drejtë në 12 paga mujore gjatë vitit, si dhe mundësinë e avancimit vjetor dhe rritjes së pagës bazë