Posta e Kosovës

PK SH.A. ofron produkte, shërbime postare dhe shërbime për biznes, si dhe ofron shitjen e produkteve dhe shërbimeve të telefonisë mobile dhe asaj fikse (PTK SH.A.) në gjithë territorin e Republikës së Kosovës përmes 132 Zyrave Postare në shtatë (7) Regjione.