Laboratori Dr. Limbach Heidelberg Deutschland

  • Prishtinë

Limbach Gruppe SE është rrjet i laboratorëve mjekësorë në Gjermani. Historia e tij  filloi në vitin 1979 me laboratorin e parë në Heidelberg, Gjermani, i cili u themelua nga  doktori i shkencave mjekësore Hans Jakob Limbach. Sot, pas bashkimit të shumë  laboratorëve të pavarur, Limbach Gruppe SE është rrjeti më i madh i laboratorëve në  Evropë. 

Pjesë e këtij rrjeti, është edhe Laboratori mjekësor Labor Dr.Limbach Heidelberg Deutschland i cili hapet së shpejti në Kompleksin RIERA, Hyrja Z8, Kati P, Ap. 4, në  Lagjen Kalabri në Prishtinë.