Beta Group

Beta Group është kompani tregtare e themeluar në vitin 1993 në Prishtinë.