16/09/2022
Punë
Komuna Rahovec Rahovec
RN00009950 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 16/09/2022 Afati për aplikim: 07/10/2022 - 14/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003298 | RN00009566 | Zyrtar për Shpenzime | Profesional 2 | 7.5 | Komuna Rahovec     Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.