Qendra Kosovare per Vete-Perkrahje (QKVP)

Qendra Kosovare per Vete Perkrahje (QKVP) qe nga viti 2005 ka implementuar projekte te ndryshme ne mbeshtetje te personave ne nevoje. Qellimi i QKVP-se ka qene fuqizimi personal dhe mbeshtetja per grupet vulnerabel.