Komuna e Prishtinës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

30/01/2023
Punë
Komuna Prishtinë Prishtinë
RN00010876 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 30/01/2023 Afati për aplikim: 22/02/2023 - 01/03/2023   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.