Komuna Mitrovicë e Jugut

Komuna e Mitrovicës Jugore është njësi administrative në pjesën veriore të Kosovës. Komuna e Mitrovicës shtrihet në fushën në mes të lumenjve Ibër, Sitnicë dhe Lushtë si dhe në shpatijet e kodrave që e rrethojnë. Qyteti i Mitrovicës është një nga shtatë qendrat më të mëdha ne Kosovë.