KEP Trust është institucioni udhëheqës mikro-financiar vendor i cili ofron lloje të ndryshme të kredive për individë dhe biznese.