Komuna e Istogut ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

19/01/2023
Punë
Komuna Istog Istog
RN00010652 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 20/12/2022 Afati për aplikim: 19/01/2023 - 02/02/2023 Mësimdhënës/e, Edukatore    Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.