Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)

Misioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme është të kujdeset për sundimin e ligjit dhe sigurinë publike në tërë territorin e Republikës së Kosovës.