Komuna e Obiliqit ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

23/01/2023
Punë
Komuna Obiliq Obiliq
RN00010675 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 22/12/2022 Afati për aplikim: 23/01/2023 - 06/02/2023 Mësues/e Klase (3)   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.
23/01/2023
Punë
Komuna Obiliq Obiliq
RN00010674 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 22/12/2022 Afati për aplikim: 23/01/2023 - 06/02/2023 Mësimdhënës i Makinerisë   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.
23/01/2023
Punë
Komuna Obiliq Obiliq
RN00010673 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 22/12/2022 Afati për aplikim: 23/01/2023 - 06/02/2023 Mësimdhënës i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.
23/01/2023
Punë
Komuna Obiliq Obiliq
RN00010672 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 22/12/2022 Afati për aplikim: 23/01/2023 - 06/02/2023 Mësimdhënës i Gjuhës Angleze   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.