26/09/2022
Punë
Komuna Obiliq Obiliq
RN00009840 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 26/08/2022 Afati për aplikim: 26/09/2022 - 10/10/2022 Asisten për fëmije/nxënës  me nevoja të vecanata   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.