Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës

KGVK është një organizatë jo qeveritare, e cila punon drejt përmirësimit të pozitës së grave dhe vajzave të verbëra në Kosovë.