KGVK

  • Prishtinë

Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës (KGVK) është një organizatë jo qeveritare, e cila punon drejt përmirësimit të pozitës së grave dhe vajzave të verbëra në Kosovë.