Kërko Punë: Konkurse dhe Oferta për Punësim

Asistent/e e re Punë
Ministria e Mbrojtjes Prishtinë Tet, 29
Sekretar/e e re Punë
Ministria e Mbrojtjes Prishtinë Tet, 29
Oda e Avokatëve të Kosovës Prishtinë Tet, 29
Oda e Avokatëve të Kosovës Prishtinë Tet, 29
Branch Manager e re Punë
Finca Kosovë Mitrovicë Tet, 28
Save The Children Prishtinë Tet, 28
Save The Children Prishtinë Tet, 28
World Health Organization Prishtinë Tet, 28
Tutors/Teachers e re Punë
School is Easy Online Tet, 28
Komuna e Novobërdës Novobërdë Tet, 27
Komuna e Novobërdës Novobërdë Tet, 27
Danish Refugee Council Prishtinë Tet, 27
UNDP Kosovo Prishtinë Tet, 27
Ministria e Punëve të Brendshme Prishtinë Tet, 27
Patriot LLC Kosovë Tet, 27
Bucaj Prishtinë Tet, 27
Zyra e Kryeministrit Prishtinë Tet, 27
EU Office in Kosovo Prishtinë Tet, 27
Jurist/e Punë
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) Prishtinë Tet, 27
Albina Dyla Kosovë Tet, 26
UNMIK Prishtinë Tet, 26
UNMIK Prishtinë Tet, 26
Banka Kombëtare Tregtare Prishtinë Tet, 26
UNDP Kosovo Prishtinë Tet, 23
Komuna e Pejës Pejë Tet, 23
Rojtar/e (5) Punë
Komuna e Suharekës Suharekë Tet, 22
Komuna e Gjakovës Gjakovë Tet, 22
Roje Pyelli Punë
Komuna e Gjakovës Gjakovë Tet, 22
  • Kërko punë: Të gjitha konkurset dhe oferta për punë, grante, tendera, bursa dhe trajnime profesionale, duke përdorur një platformë të vetme.
  • Apliko për punë: vizito faqen Resurse për punë për shumëllojshmëri të dokumenteve për t’ju ndihmuar dhe udhëzuar gjatë procesit të punëkërkimit dhe punësimit.
  • Vërejtje: Njoftimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.